Innan du kan fakturera, så ska du utföra ett arbete. För att kunna utföra ett arbete, så är det i vissa fall så att du har behov av en riskanalys. Förr var detta något som tog mycket tid i anspråk och det var ett slitsamt göra. Alla företag och projekt som ville bedöma risker och kartlägga allt innan arbetet fick göra detta manuellt. Nu finns det dock ett nytt, snabbt och smidigt sätt att göra detta på. Genom en app du laddar ner till din mobil. Att använda sig av en riskanalys, är för att beräkna och beskriva risker med ett visst givet system. Man använder sig av det för att bedöma sannolikheter för olika händelser och konsekvenser som är oönskade och kan ha det som ett slags underlag. Läs mer om riskanalys på Wikipedia.

21st Century Mobile ger dig verktygen du behöver

Om du vill göra en riskanalys kan du besöka 21st Century Mobile och skaffa deras app. Den fungerar på följande vis;

  • Du väljer i appen den typ av arbete som ska utföras och sedan knappar du in order- eller referensnumret
  • Bocka av de punkter som är väsentliga för det arbete som ska äga rum och sedan trycker du på skicka
  • Ditt formulär sparas i appen och arbetet kan sätta igång
  • Alla riskanalyser sparas så att du kan arbeta med olika projekt parallellt, samt använda analyserna i det ständigt pågående arbetet med att förbättra och utveckla arbetsmiljöpolicyer.
  • Alla dina analyser sparas i din meny och alla analysdetaljer finns tillgängliga
9 Dec 2015