Det finns tillfällen då ett företag tillfälligt kan ha ett tomt bankkonto och det är inget konstigt med det. Det är något som händer både små företag och internationella stora företag. För att lösa denna tillfälliga brist på pengar kan man göra på olika sätt. Ett sätt är att vända sig till sin bank för att låna pengar. Det är en långdragen process där man måste kunna uppvisa att det finns tillgångar i företaget som kan användas som säkerhet, och det innebär också räntekostnader. man får sedan betala av på det lånet en längre tid. För att lösa likviditetsproblem snabbare så finns det ett annat sätt. Man kan använda sig av något som kallas factoring. 

Vad innebär det?

Ditt företag har fakturor utställda på kunder. Dessa fakturor har ett betalningsdatum som ligger längre fram i tiden än när du själv behöver ha pengar på kontot för att täcka dina egna utgifter. Du kan då sälja fakturor till en tredje part, ett factoringföretag. Du väljer själv om du vill sälja samtliga fakturor, eller enbart vissa utvalda. Du får sedan pengar inom 24 timmar. Detta medför givetvis en viss kostnad, men den är lägre än en eventuell räntekostnad hos en bank och det är en kostnad som enbart uppstår vid ett enstaka tillfälle. Dina kunder kommer inte att påverkas på något sätt utan kommer att betala sin faktura enligt gällande villkor. Men istället för att betala till dig, så betalar de till factoringföretaget. Att sälja fakturor är ett smart sätt att lösa brist på kontanter. 

21 Nov 2018