PDF faktura är i korthet en modern typ av faktura, det vill säga en faktura i PDF-format. PDF står för Portable Document Format och är en typ av dokumentformat som går att öppna på i princip alla datorer. Det är också därför PDF har blivit ett så pass populärt format när det kommer till att skicka viktiga dokument såsom scannade avtal, fakturor och så vidare.

En PDF faktura är alltså en faktura i dokumentformatet PDF – så enkelt är det! Att fakturera med hjälp av PDF faktura är som ni säkert förstår mycket snabbare (då man kan skicka fakturan direkt med e-post), miljövänligare (miljöpåverkan minskas på grund av att man inte behöver skriva ut några dokument) och billigare (då man slipper utgifter för kuvert, papper och så vidare).

Det finns alltså många argument för att börja fakturera med PDF faktura. Dock behöver man ett faktureringsprogram som skapar PDF fakturor – ett mycket bra och lättanvänt sådant är Faktura24.se, som självklart har fullt stöd för PDF fakturor!

14 Sep 2012